شبکه من و تو: از ایران مهاجرت نکنید

 

شبکه من و تو در یکی از برنامه های خود در قالب پرسش و پاسخ، ایرانیانی که به اروپا مهاجرت می کنند را افرادی ناموفق معرفی کرد.


شبکه من و تو در یکی از برنامه های خود در قالب پرسش و پاسخ، ایرانیانی که به اروپا مهاجرت می کنند را افرادی ناموفق معرفی کرد.

ر این برنامه یکی از حاضران پرسید: به نظر شما چند درصد از ایرانیانی که به خارج از کشور مهاجرت می کنند موفق هستند؟

فرد دیگری در پاسخ گفت: عده ای از ایرانیان قبل از اینکه به خارج از کشور بیایند در کشور خودمان هم سمت خاصی نداشته اند و زمانی هم که به اروپا آمده اند با وجود امکانات فراوان  باز هم راه  اصلی خودشان را گم می کنند و با توجه به  بستر مناسب فساد در آمستردام  این دسته به خلاف کشیده می شوند.

وی ادامه داد: دسته دیگر در این کشور ها پناهنده می شوند و فقط همان حقوق پناهندگی و بیکاری را دریافت کرده و امرار معاش می کنند و برای کسب درآمد بیشتر هیچ تلاشی نمی کنند که به نظر من این سبک زندگی نیز بسیار بی هدف است.

گفتنی است شبکه من و تو که به صورت غیر مستقیم مهاجرین ایرانی را افرادی ناموفق در زندگی اروپایی می داند در همین برنامه بارها جوانان ایرانی را تشویق کرده است که از ایران خارج شوند و زندگی راحتی را در اروپا تجربه کنند. درحالی که خود شبکه ناگزیر است تا شرایط واقعی مهاجرین در اروپا را اینگونه شرح دهد.

/ 0 نظر / 35 بازدید